CERTIFIKIME CILËSIE


Mane TCI është e përkushtuar ndaj cilësisë, komunitetit dhe mjedisit.

ISO 14001:2004 Çertifikuar nga Rrjeti Ndërkombëtar i Çertifikimit QCBI për implementimin/mirëmbajtjen e Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit.
OHSAS 18001-2007 Çertifikuar nga Rrjeti Ndërkombëtar i Çertifikimit QCBI për implementimin/mirëmbajtjen e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë
ISO 9001-2008 Çertifikuar nga Rrjeti Ndërkombëtar i Çertifikimit QCBI për implementimin/mirëmbajtjen e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë sipas standardit
PAS 99:2012 Çertifikuar nga Rrjeti Ndërkombëtar i Çertifikimit KING CERT për implementimin e Sistemit të Menaxhimit të Integruar
ISO:39001:2012 Çertifikuar nga Rrjeti Ndërkombëtar i Çertifikimit KING CERT për implementimin dhe mirëmbajtjen e Sistemeve të Menaxhimit të Trafikut Rrugor.
EN ISO 3834-2 Çertifikuar nga Rrjeti Ndërkombëtar i Çertifikimit KING CERT për implementimin e Standardeve të Cilësisë për Shkrirjen e Materialeve Metalike

Rreth nesh

Kompania “ManeTCI”, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese në Shqipëri dhe rajon.

Kontakte

  • Tel:+355 44502124
  • Cel:+355 662020073
  • Cel:+355 668014999
  • E-mail: sales@manetci.al
  • Adresa: Rr. “Dervish Hima”, Pallati “Ambasador 3”,
  • Kati 8, Ap.61, Tiranë, Shqipëri
  • © 2017 ManeTCI
    zhvilluar nga a.b.p