Ndërtimi

Departamenti Teknik

Departamenti Teknik, si shtylla kryesore e kompanisë ManeTCI, udhëheq veprimtaritë e projektimit, ndërtimit, menaxhimit tekniko-inxhinierik të projekteve, si edhe dhënien e ekspertizës në të gjithë fushat e sipër-përmendura. Departamenti Teknik zotëron kapacitete profesionale në të gjithë disiplinat inxhinierike, të mjaftueshme për të ndërmarrë, zhvilluar dhe kompletuar projekte të ndryshme në fushën e ndërtimit të tipologjive të ndryshme si: rezidenciale, tregëtare, industriale, turistike, agrare etj.

Qëllimi kryesor është të ndërtohen objekte cilësore e funksionale, në funksion të zhvillimit urban dhe turistik të Shqipërisë, si edhe në funksion të kërkesës në rritje të konsumatorit shqiptar për ndërtime të standardeve të larta. Gjatë punës respektohen nivele të caktuara sigurie dhe i kushtohet kujdes mbrojtjes së natyrës dhe respektimit të planeve urbanistike.

Stafi ynë përbëhet nga specialistë me përvojë si: Arkitektë,Inxhinier Civil,Menaxher Projekti,Inxhinier Planifikues, Inxhinier Preventivues, Inxhinier Elektrik, Inxhinier Mekanik, Inxhinier Mjedisi, Inxhinier Topograf.

Rreth nesh

Kompania “ManeTCI”, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese në Shqipëri dhe rajon.

Kontakte

  • Tel:+355 44502124
  • Cel:+355 662020073
  • Cel:+355 668014999
  • E-mail: sales@manetci.al
  • Adresa: Rr. “Dervish Hima”, Pallati “Ambasador 3”,
  • Kati 8, Ap.61, Tiranë, Shqipëri
  • © 2017 ManeTCI
    zhvilluar nga a.b.p